Highlights 2018

Make Equal
Armina Etminan

Strategisk ledare på Make Equal

Under 2018 har Evelyn har genomgått en jämlikhetscertifiering – varför är den viktig?

Jämlikhetscertifieringen är viktig för verksamheter som vill investera i sitt jämlikhetsarbete och skapa förändring på lång sikt. Genom certifieringen har Evelyn fått verktyg och metoder att nå hållbara effekter för ökad jämlikhet och inkludering.

Vilken är ditt starkaste ögonblick från mötet med Evelyns verksamhet och i synnerhet akterna ni varit i kontakt med? 

Engagemanget hos medarbetarna har lyst igenom samt akternas uppskattning att få ett gott bemötande och möjlighet att få göra musik.

Vad vill Make Equal skall blir sant 2019?

Att fler verksamheter följer i Evelyns fotspår och jämlikhetscertifierar sig!

www.makeequal.se

[unex_ce_button id="content_p7jkv9qf1" button_text_color="#ffffff" button_font="semibold" button_font_size="18px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="1px" button_bg_color="#6e377b" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="1px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="https://evelyn.kulturens.se/index.php/highlights-2018/" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="1" in_column=""]Fler highlights![/ce_button]