Highlights 2018

Bomber och pyro
Marcus Garbom

Verksamhetsutvecklare på Evelyn i Luleå

Om du blickar tillbaka på 2018, vilka är dina tre highlights från verksamheten?

1) Samarbetet med Luleå Hamnfestival. Att vi i år ha jobbat tillbaka den lokala torsdagen där lokala akter lyfts på den stora scenen istället för en mindre förbundscen. Vi hade i somras en av våra akter som blåste på med både bomber och pyro! Det var en hitt! 

2) Jag tycker fortsättningen av och hur mycket det uppskattas att vi arrangerar produktionsworkshops för kvinnor och transpersoner känns kul! Något vi gärna fortsätter att driva! Efter två omgångar kan vi se att nya samarbeten startas mellan musikskapare, vilket leder till nya cirklar hos oss. Nu är tredje versionen av utbildningen i pipelinen också! 

3) Att vi jobbar för en bättre musikbransch för Norrbotten. Vi är delaktiga i arbetet och medarrangörer av Music Meetup som är en mötesplats för samtliga inom musikbranschen i Norrbotten. Syftet är att träffas och nätverka. Här ges våra akter många tillfällen till spännande samarbeten! 

Vilken musikhändelse har betytt mycket för dig under året? Varför?

Helt klart när akten Baruk Khazad kändes redo att bokas som lokal headline på Hamnfestivalen. De bjöd på en genomtänkt scenshow med bland annat pyro och bomber! De tog verkligen tillfället i akt när de fick chansen att spela på Luleås största och bästa scen under året.

Vad ser du fram emot 2019? Vad vill du skall blir sant på Evelyn Luleå 2019?

Att vi förhoppningsvis kan utöka våra lokaler med en repa. Det kommer underlätta väldigt mycket i verksamheten! Samt att skapa en proddrigg i ett idag tomt rum.

[unex_ce_button id="content_p7jkv9qf1" button_text_color="#ffffff" button_font="semibold" button_font_size="18px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="1px" button_bg_color="#6e377b" button_padding="15px 60px 15px 60px" button_border_width="0px" button_border_color="#000000" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="1px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="https://evelyn.kulturens.se/index.php/highlights-2018/" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="1" in_column=""]Fler highlights![/ce_button]